Grundutbildning Singel- och Volymfransar


Hos oss kan du välja att gå antingen Singel & Volym på 4+1+1 dagar, 22.000kr med ett startkit för 8.125:- eller Singel, Volym & LashLift, 4+1+1+1 dagar, 25.000:- med ett startkit för 9.825:- 

Detta är en intensivutbildning som kräver mycket fokus av dig som elev. Det du skall tänka på att du bör ha bra syn och vara stadig på handen. Vi har 18-års åldersgräns på våra utbildningar. 

Innan utbildningen startar måste du som elev kontakta företagshälsovården för att få ett tjänstbarhetsintyg på att du kan arbeta med härdplaster, i vårt fall gäller det Cyanoacrylat som finns i våra lim. 

Vi startar utbildningen med 4 dagar på skolan där vi går igen om teori , bl.a. hygien, fransens växtcykler, säker fransförlängning mm, arbetar praktiskt samt utbildar dig i härdplaster vilket idag är ett behörighetskrav för att jobba med fransförlängning enligt arbetsmiljöverket.

Efter dessa 4 dagar ska du under ca fyra veckor ha praktik hemma då du ska göra fransar på minst 15 modeller, ju fler desto bättre.  Du skall under denna tid skicka bilder till oss på alla dina modeller för att vi skall kunna ge dig korrekt feedback för hur du skall arbeta och utveckla ditt fransande. Det är viktigt att du gör minst detta antal modeller för att du skall få en bra överblick över hur man arbetar med fransar på olika kunder. Du kan göra viss praktik på din skola om du känner dig bekvämare med det. 

Efter dessa veckor kommer du tillbaka till skolan för dag 5. Du ska då göra det teoretiska provet samt sätta fransar på två modeller för att få coachning på plats. Vid slutet av dag 5 bestämmer vi tid för dag 6, provdagen.

På provdagen ska du göra fransar på två modeller, en med singelfransar och en med volymfransar.

PRIS:

Vår grundutbildning kostar 22000kr och då ingår ett stort startkit till ett värde av 8125kr. Om du vill lägga till en lashliftutbildning till din grundutbildning kostar det 25000kr och då ingår ett startkit till ett värde av 9825kr.

Anmälningsavgiften är på 8500kr och är bindande och ej återbetalningsbar, när du betalt den har du en garanterad plats på valt datum. Resterande belopp betalas in senaste 10 dagar innan kursstart.

Avbokning av kursen ske senast 7 dagar innan kursstart.
Vidareutbildning Volymfransar

Behörighetskrav: du måste ha gått en singelutbildning.

Vår volymfransutbildning är på 2+1 dagar. De första två dagarna går vi igenom teori och praktik plus en del grundläggande saker för de som inte gått vår grundutbildning i singel. Vi går igenom olika plocktekniker och hjälps åt att finna den som passar dig bäst, visar på hur man skall fästa ett volymknippe på fransen för maximal retention och skonsamhet och vi övar på olika lashdesigns och ögonformer. Under utbildningen behöver du två modeller att öva på.

Efter din volymfransutbildning hos oss skall du kunna plocka snygga knippen och klara av att se hur mycket varje frans klarar av gällande tyngd och längd. 

När du övat hemma några veckor är det dags för provdag, du ska då göra fransar på en modell.

PRIS:

Volymfransutbildning kostar hos oss 8.500 kr ink moms, och har ett startkit till ett värde av 4.500 kr. Anmälningsavgiften är på 4.500 kr och är bindande och ej återbetalningsbar, när du betalt den har du en garanterad plats på valt datum. Resterande belopp betalas in senast 10 dagar innan kursstart.

Avbokning av kursen ske senast 7 dagar innan kursstart.


Fransstylisternas utbildningar hittar du i Kristianstad, Varberg, Linköping, Örebro, Stockholm, Uppsala, Ljusdal och Umeå.